• Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
   
Strona główna Rehabilitacja Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna
Co to jest INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące ze zmysłów:
  • dotyku
  • równowagi (układ przedsionkowy)
  • czucia głębokiego (układ proprioceptywny)
  • smaku
  • wzroku
  • słuchu
  • węchu
Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną spójną całość. Prawidłowe zintegrowanie wszystkich wrażeń sensorycznych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania.
Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.

Terapia integracji sensorycznej SI to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.

Co wskazuje na to że dziecko może mieć zaburzenia  integracji sensorycznej?

Problemy jakie mogą być zauważalne u dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną to:
  • Problemy ruchowe - słaba koordynacja i równowaga, unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw, problemy z nauką jazdy na rowerze, opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabne, niezborne ruchy, nadruchliwość, wzmożona męczliwość, problemy z samoobsługą np. ubieraniem się.
  • Problemy szkolne i trudności w uczeniu się - obniżony poziom sprawności manualnej i graficznej, problemy ze skupieniem uwagi, czytaniem,  pisaniem i zapamiętywaniem, słaba motywacja.
  • Problemy logopedyczne - opóźniony rozwój mowy, niektóre wady wymowy.
  • Nadmierna wrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce - dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe.
  • Problemy z zachowaniem, zła relacja z grupą rówieśniczą - labilność emocjonalna, impulsywność, trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji, niska samoocena, nadpobudliwość psychoruchowa ADHD.
Terapia SI stosowana jest także dla dzieci z:
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • upośledzeniem umysłowym
  • niewidomych, słabo widzących
  • autyzmem
  • zespołem Aspergera
  • porażeniem mózgowym.
Jak wygląda terapia integracji sensorycznej?

O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy integracji sensorycznej przeprowadzonej przez terapeutę. Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, formę różnorodnej zabawy, zadań i gier. Dzieci bardzo lubią taką formułę zajęć. Wykorzystujemy różnorodne przyrządy i pomoce terapeutyczne, takie jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, piłki i wiele innych.
 
porno izle porno izle rokettube